Inštrukcije fizike za osnovno šolo – fizika za osnovno šolo ne bo več problem


Fizika za osnovno šolo velja za enega najbolj nepriljubljenih predmetov. Navadno pritegne le peščico učencev, večina pa se tega predmeta uči z odporom in ta odpor prenese tudi v srednjo šolo, kjer pa je fizika še težja. Zato v podjetju D&S Inštrukcije poleg inštrukcij fizike za srednje in visoke šole ter fakultete nudimo tudi inštrukcije fizike za osnovno šolo. Osnovni cilj inštrukcij je učencu približati obravnavano snov na preprost in jasen način, da učenec razume fizikalne pojme in doseže cilje, ki jih predpisuje učni načrt.

Inštrukcije fizike za osnovno šolo so v pomoč pri:

  • sprotnem utrjevanju učne snovi,
  • pripravah na pisno in ustno preverjanje znanja,
  • pripravah na eksterne izpite.


Inštrukcije pri predmetu fizika za osnovno šolo seveda lahko pripomorejo tudi k boljši oceni.


Učinkovite individualne inštrukcije fizike za osnovno šolo

 

Inštrukcije fizike za osnovno šolo izvajajo izkušeni inštruktorji z bogatimi in dolgoletnimi izkušnjami. Poleg individualnih inštrukcij organiziramo tudi inštrukcije za fiziko v obliki tečajev, ki potekajo v manjših skupinah. Ker snov vsak kandidat dojema različno, pri vseh inštrukcijah razlago prilagajamo njegovi osebnosti in predznanju ter jo podajamo na čim bolj preprost, jasen in razumljiv način. Pri razlagi snovi pa si kar največ pomagamo s primeri.

Z učinkovitimi individualnimi inštrukcijami bo vaš otrok znova pridobil veselje do učenja fizike in tudi do reševanja najpogostejših težav, kot so pretvarjanje enot in izražanje neznane količine iz formule. Tistim, ki imajo s pretvarjanjem velike težave, pomagamo s tabelo z ustreznimi pretvorniki oz. ključem za premikanje decimalne vejice. Na ta način se pretvarjanja vsakdo nauči v le petnajstih minutah. Nekaterim učencem pa večji problem predstavlja izražanje neznane količine iz formule. V enostavnejših primerih jih naučimo uporabljati trikotnik, če so formule težje, pa je potrebne nekoliko več vztrajnosti.


Za inštukcije fizike za osnovno šolo pomembne tudi fizikalne naloge


Podobno kot matematika tudi fizika za osnovne šole temelji na različnih formulah in reševanju številnih nalog. Fizikalne naloge za reševanje izbiramo iz veljavnih učbenikov in delovnih zvezkov ali pa jih sestavimo sami. Za domače delo damo nalogo iz učenčevega delovnega zvezka ali učnega lista, pogosto pa jo prav tako sestavimo sami. Fizikalne naloge si navadno sledijo od lažjih k težjim, in sicer tako, da so čim prej kar najbolj podobne tistim iz testov.

Naj se težave s fiziko končajo – odločite se za inštrukcije fizike. Vabljeni!

Ne izvajamo pa samo inštrukcije fizike za osnovne šole, temveč inštrukcije fizike za srednje šole ter fakultete. Z dolgoletnimi izkušnjami smo si pridobili ogromno znanja na področju podajanja snovi in osvajanja znanja inštruirancem.

Izvajamo tudi:
Inštrukcije za matematiko
Inštrukcije za jezike
Inštrukcije za kemijo
Inštrukcije za eletrotehniko