Inštrukcije angleščine – ko učenje angleščine postane prezahtevno

D&S Inštrukcije nudi inštrukcije angleščine vsem osnovnošolcem, srednješolcem in študentom, ki jim učenje angleščine predstavlja tolikšne preglavice, da le s težavo osvajajo osnove tega jezika. Za inštrukcije angleščine pa se lahko odločijo tudi tisti, ki si pri angleščini želijo višjo oceno in s tem dosegati zahtevnejše standarde. Inštrukcije angleščine za srednjo šolo posebno pozornost namenjajo pripravam na maturo. Inštrukcije angleščine za maturo vključujejo tako priprave na splošno kot tudi na poklicno maturo.
Inštrukcije angleščine bodo učenca in dijaka dobro pripravile na pisanje testov oziroma izpitov ter na ustna ocenjevanja. Učenje angleščine namreč temelji na preprostih in jasnih razlagah slovničnih in pravopisnih pravil, ki so osnova za uspešno uporabo jezika. Poleg tega inštruktorji skrbijo, da učenci in dijaki nenehno bogatijo besedni zaklad ter da se naučijo samostojno pisno in ustno komunicirati.

 

Učenje angleščineZa inštrukcije angleščine za srednjo šolo se odločite čim prej

Pogosto se zgodi, da dijak angleščine v osnovni šoli ni popolnoma osvojil, zato je njegovo učenje angleščine v srednji šoli precej oteženo. Dodatne inštrukcije angleščine v šoli pogosto niso na voljo, sošolci, prijatelji in znanci, ki imajo s tem jezikom nekoliko več izkušenj, pa nimajo dovolj časa, da bi dijaku pomagali. Zato so inštrukcije angleščine za srednjo šolo, ki jih izvajajo različne agencije, jezikovne šole ali posamezniki, precej iskane.

 

Poleg skupinskih tečajev so inštrukcije angleščine v D&S Inštrukcije lahko tudi individualne. Dijaku poskušamo znanje podajati čim bolj preprosto, jasno in razumljivo, zato razlago prilagajamo dijakovi osebnosti in njegovemu predznanju. Pri razlagi pa si skoraj vedno pomagamo tudi z našim gradivom, ki ga dijak lahko odnese s seboj domov.

 

Inštrukcije angleščine za maturo – priprave na splošno ali poklicno maturo

Po opravljenih obveznostih srednje šole ali gimnazije sledi tudi poklicna ali splošna matura, kjer lahko dijaki opravljajo maturitetni preizkus iz angleškega jezika. Za dosego čim boljših rezultatov so inštrukcije angleščine za maturo med srednješolci še bolj iskane v tednih pred maturitetnimi roki.

 

Pri pripravah na maturo iz angleškega jezika uporabljamo kakovostno literaturo, vaje in naloge pa so izdelane na podlagi dosedanjih maturitetnih izpitov in izpitnih katalogov aktualnega maturitetnega leta.


Priprave potekajo v majhnih skupinah, v prijetnem in sproščenem vzdušju brez stresnih situacij, saj le tako najbolje poskrbimo za znanje vsakega posameznika. Program priprav sledi učnemu načrtu za splošno oz. poklicno maturo.

 

Ker na uspešne rezultate vpliva tudi pravočasna odločitev za inštrukcije, vam svetujemo, da se za inštrukcije odločite takoj, ko učenje angleščine vašemu otroku začne povzročati preglavice. Na voljo tudi učenje drugi jezikov, npr. inštrukcije nemščine. Vabljeni!