Inštrukcije elektrotehnike za srednje in visoke šole ter fakultete

Na srednjih in visokih elektro šolah imajo dijaki in študenti v programu več različnih elektrotehničnih predmetov, zato vam v D&S Inštrukcije nudimo kakovostne inštrukcije elektrotehnike oziroma izbranih elektrotehničnih predmetov, ki vam bodo pomagale do želene stopnje znanja. Inštrukcije elektrotehnike vključujejo predvsem inštrukcije iz dveh temeljih predmetov: Osnove elektrotehnike 1 in Osnove elektrotehnike 2. Poleg tega poskrbimo tudi za inštrukcije iz drugih elektrotehničnih snovi, kot sta na primer predmeta Diskretne strukture in Osnove nelinearnih elementov. Naši vrhunski inštruktorji vas bodo s svojim pedagoškim pristopom hitro vodili do boljših rezultatov, tako pri testih na srednji šoli in pri popravnih izpitih kot pri opravljanju izpitov na visokih šolah in fakultetah.

 

Za inštrukcije elektrotehnike uporabljamo vnaprej pripravljena lastna gradiva, ki vključujejo  razlago osnovnih pojmov in formul, podani pa so tudi že rešeni primeri. Ker vsak profesor snov razlaga na svoj način, v razlago vključimo tudi učenčeve zapiske. Poleg tega pa so inštrukcije elektrotehnike  individualno prilagojene vsakemu učencu posebej, glede na njegovo osebnost, način učenja in stopnjo predznanja. Na uspešno opravljene inštrukcije vpliva tudi pravočasna odločitev za inštrukcije. Če vam Diskretne strukture ali Osnove nelinearnih elementov povzročajo težave, nikar ne odlašajte, pač pa stopite v stik z nami.

 

Inštrukcije diskretne strukture

 

Inštrukcije elektrotehnike – inštrukcije diskretne strukture in krmilja

Diskretne strukture predstavljajo osnovo računalniške znanosti, saj je delovno poznavanje osnovnih konceptov diskretnih struktur potrebno na skoraj vseh področjih računalništva. Računalniku ponujajo različne načine računanja, pri katerih se ne bo nikoli zmotil. Inštrukcije Diskretne strukture bodo kandidatu predstavile osnovne pojme logike, teorije množic, kombinatornega preštevanja in teorije grafov.

 

Predmet vključuje naslednja poglavja:

 • številski sistemi, kodi;
 • logične funkcije, realizacija in minimizacija;
 • logična vezja (multipleksorji, seštevalniki ... );
 • spominske celice (flip-flopi);
 • sekvenčna vezja (registri, števci ... );
 • avtomati; in
 • osnove delovanja računalnika.

 

Inštrukcije elektrotehnike – osnove nelinearnih elementov

Predmet Osnove nelinearnih predmetov se ukvarja s prikazom zgradb, delovanjem in lastnostmi polprevodniških elektronskih elementov. Naši inštruktorji vam zanesljivo lahko pomagajo pri naslednjih poglavjih:

 • diode, usmerniki;
 • tranzistorji (bipolarni in unipolarni);
 • orientacije tranzistorja, preračunavanje enostavnih vezij;
 • operacijski ojačevalnik;
 • električni filtri; in
 • analiza ojačevalnikov v frekvenčnem prostoru.

 

Naše inštrukcije elektrotehnike ter inštrukcije iz predmetov Diskretne strukture in Osnove nelinearnih elementov vam bodo zanesljivo odprle pot do trdnega znanja. Za podporo omenjenim predmetom lahko izboljšate tudi osnove z inštrukcijami matematike ter inštrukcijami fizike. Vabljeni!