Inštrukcije iz fizike za osnovno in srednjo šolo ter fakultete

 

Fizika je zelo kompleksen predmet, ki ga učenci spoznajo v tretjem triletju devetletke. Inštrukcije fizike za osnovno šolo so primerne tako za tiste učence, ki bi radi nekoliko nadgradili osnovno znanje in jih predmet dodatno zanima, kot tudi za tiste, ki imajo v šoli z njim težave. Enako velja za gimnazijce in druge srednješolce, saj je tu fizika nadgradnja osnovnošolske snovi. Pogosto se tudi zgodi, da je treba družiti inštrukcije fizike in matematike, saj je slednja orodje, s katerim se fizika loti reševanja različnih problemov, zato morajo biti jasne tudi nekatere osnove iz matematike.

 

Inštrukcije fizike za osnovno šolo - kakovostno temeljno znanje


Inštrukcije fizike za osnovno šoloFizika je po eni strani izjemno zahtevna, po drugi pa tudi zelo zabavna in praktična. Zato je pomembno, da imajo učenci dobro osnovo za srednjo šolo, dijaki pa za fakultete. Inštrukcije fizike namreč izvajamo za osnovno šolo in vse omenjene ravni izobraževanja. Osnovnošolski otroci – tudi tisti, ki imajo pri fiziki težave – s pravo spodbudo in ustreznim strokovnim načinom podajanja snovi hitro dojamejo bistvo fizikalnega problema in ga kmalu znajo rešiti. Naš cilj je, da učenci pridobijo trdne osnove, ki jim bodo omogočile, da bodo zlahka reševali različne naloge za fiziko, razumeli temeljne fizikalne zakone in znali svoje znanje uporabiti tudi kasneje. Ne le za en test ali ustno ocenjevanje.


Inštrukcije fizike za srednjo šolo


Srednješolska fizika temelji na tem, kakšno predznanje nam je nudila osnovna šola, zato je pomembno, da se za inštrukcije fizike odločite tako, ko ugotovite, da ima vaš dijak težave. Morda s seboj ni prinesel dovolj znanja ali pa je treba le nekoliko osvežiti že znane pojme. Če se pripravljate na maturo iz fizike in še izbirate različne fakultete, so inštrukcije ravno tako dobrodošle. Naši strokovnjaki vas bodo pripravili na to, da boste maturo z lahkoto opravili in se vpisali na želeno študijsko smer. Pridite na inštrukcije iz fizike za fakulteto, osnovno in srednjo šolo – ne bo vam žal!