Inštrukcije kemije pri izkušenih in usposobljenih inštruktorjih

 

Z našo pomoč do lažjega razumevanja snovi

Podjetje D&S Inštrukcije vam nudi inštrukcije kemije za osnovne, srednje in visoke šole. Naši inštruktorji so visoko izobraženi in usposobljeni za poučevanje svojega področja. Razlago podajajo na razumljiv in enostaven način, snov pa se predeluje pregledno ter po korakih. V kolikor učencu manjkajo temeljna znanja, začnemo s ponovitvijo le-teh, preden nadaljujemo z usvajanjem novih znanj. Učenca skozi celotni učni proces spodbujamo k samostojnosti in iskanju lastnih rešitev. Poseben poudarek dajemo dejstvu, da mora učenec snov razumeti, ne pa se jo samo naučiti na pamet. Inštruktorji kemije nudimo učencu tudi oporo in nadaljnjo motivacijo za učenje.

 

Naše inštrukcije kemije služijo kot pomoč pri pripravi na teste in izpite, pri pripravi na maturo ali pa kot sprotno utrjevanje tekoče snovi. Pri razlagi snovi se opiramo na novejše, aktualne učbenike, zbirke vaj in primere iz preteklih testov, kolokvijev in izpitov. Za domače delo učencem velikokrat predlagamo povsem avtorske naloge, ki poskrbijo za samostojno utrjevanje znanja, ki so ga pridobili na inštrukcijah kemije. Če se pri njih učencem kaj zaplete, jih rešimo skupaj.

 

Za inštrukcije kemije smo vam na voljo vsak dan v tednu, vključno s sobotami, nedeljami in prazniki.

 

Inštrukcije - kemijaInštrukcije specifičnih kemijskih predmetov

Poleg inštrukcij iz splošnega znanja kemije za osnovne in srednje šole, nudimo tudi inštrukcije iz specifičnih kemijskih predmetov: biokemije I in II, analizne kemije, živilske kemije z analizo živil, fizike in fizikalne kemije ter anorganske in organske kemije, ki zahtevajo poglobljeno razumevanje snovi.

 

Ker se kemija pogosto povezuje z znanji iz drugih področij, je zaželjeno, da učenec razume tudi snov drugih naravoslovnih predmetov. V kolikor mu ti predmeti povzročajo težave, mu pri nas nudimo tudi inštrukcije matematike in fizike.

 

Cilj naših inštrukcij kemije je celostno in utrjeno znanje ter razumevanje snovi kemije, ki se bo ohranilo tudi po odpisanem testu ali izpitu.