Inštrukcije matematike za fakultete in visoke šole


Inštrukcije matematike za fakultete in visoke šole nudimo za vse nivoje, priprave na izpite in kolokvije. Snov razložimo na čimbolj jasen in razumljiv način. Nato delamo naloge, ki so po težavnosti ustrezne tistim na preizkusih znanja. Za vajo uporabljamo lastne naloge, razne knjige in vadnice ter primere iz preteklih izpitov oz. kolokvijev.

Inštrukcije matematike nudimo za različne zahteve fakultet in visokih šol, navajamo spisek snovi, ki ga pokrivamo z našim znanjem in izkušnjami.

Inštrukcije matematike za visoke šole in fakultete zajemajo:

 • realna števila (s poudarkom na neenačbah z absolutno vrednostjo)
 • kompleksna števila
 • zaporedja, limite zaporedij in popolna indukcija
 • številske vrste
 • funkcije, tudi zveznost, limite, kompozitumi, inverzne funkcije
 • odvod in diferencial, odvedljivost funkcij, uporaba odvoda
 • Taylorjeva vrsta
 • integral (nedoločeni in določeni), uporaba integrala
 • funkcije dveh in več spremenljivk, tudi ekstremi
 • diferencialne enačbe
 • diferencialna geometrija v prostoru
 • dvojni in trojni integral
 • krivuljni in ploskovni integral
 • determinante in matrike
 • vektorji in vektorski prostori, analitična geometrija v prostoru
 • linearne preslikave, lastne vrednosti in lastni vektorji
 • kombinatorika in verjetnostni račun
 • slučajne spremenljivke
 • statistika
 • obrestno obrestni račun

 

Pokličite nas na 041 749 561 ali nam pišite na info@ds-instrukcije.si. Prepričani smo, da vam bodo inštrukcije matematike za fakultete oziroma za visoke šole pomagale na vaši poti do uspeha.

Nudimo tudi inštrukcije fizike za vse stopnje, inštrukcije jezikov, inštrukcije elektrotehnike, inštrukcije statistike,...