Inštrukcije matematike za osnovno šolo


Inštrukcije iz matematike nudimo tudi za osnovne šole za pomoč v naslednjih primerih:

  • priprava na teste
  • priprava na eksterno preverjanje
  • sprotno utrjevanje in ponavljanje znanja z namenom čim boljše priprave na srednjo šolo

 

Inštrukcije matematike - osnovna šola

 

Pri inštrukcijah iz matematike in fizike za osnovno šolo je pomembna predvsem čimbolj preprosta razlaga. To še posebej velja za tiste učence, ki imajo že v osnovni šoli učne težave. Takrat se trudimo, da je razlaga kratka in jedrnata in da skupaj naredimo dovolj primerov, da zna učenec kasneje samostojno rešiti čim več matematičnih nalog.

 

Pogosto razlagi priložimo tudi učno gradivo (če se izkaže za potrebno, npr. pri geometriji). Na gradivu so najpomembnejša dejstva in formule ter najbolj tipični primeri. Za podajanje snovi izbiramo naloge iz veljavnih učbenikov (Presečišče, Kocka, Skrivnosti števil in oblik, Svet matematike) ali pa jih sestavljamo sami. Naloge za domače delo običajno damo iz učbenika, ki ga pri učencu uporabljajo v šoli. Velikokrat izkoristimo tudi učne liste, ki jih dobijo v šoli. Včasih na osnovi učnih listov sestavimo še kakšno nalogo ali nov učni list.

 

Inštrukcije za matematiko osnovnošolcem razlagamo enostavno ter naredimo veliko primerov pedno učenec zapusti inštrukcije.

 

Naj vam inštrukcije matematike za osnovne šole pomagajo do dobrega poznavanja tekoče snovi in odličnih rezultatov.