Inštrukcije statistike

Statistika je teoretska znanost, ki je podkrepljena s številnimi primeri in nalogami. Gre za sistematično zbrane številske podatke, ki jih je potrebno analizirati ter po želji grafično prikazati. Ker je to pogost premet na določenih gimnazijah, višjih šolah in fakultetah, vam pri nas nudimo individualne inštrukcije statistike, prilagojene za posamezno raven šolanja in razumevanja snovi.

 

Inštrukcije statistike z jasno in enostavno razlago

Pri našem podjetju D&S inštrukcije Ljubljana vam izkušeni in izobraženi inštruktorji vselej nudijo pomoč pri učenju. Za nizko ceno inštrukcij imate na razpolago tudi obsežno zbirko nalog in vaj, s pomočjo katere vam bo statistika postala kristalno jasna. Avtorsko gradivo, ki so ga naši strokovnjaki pripravili izključno za vas, vam bo izredno olajšalo učenje statistike. Inštrukcije statistike so torej pravi odgovor za vse, ki si želijo poglobiti in utrditi svoje znanje s tega področja.


Statistika za vse stopnje šolanja

Inštrukcije statistikeNaši strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami vam vsak dan v tednu v prijetnem vzdušju nudijo pomoč pri učenju. Vsak učenec bo hitro nadoknadil zamujeno ter poglobil svoje znanje in razumevanje te znanosti. Z rednimi individualnimi inštrukcijami statistike boste tako dijaki, kot študentje utrdili zahtevno snov ter se pravočasno pripravili na kolokvije, izpite ter druga preverjanja znanja. Z rednimi skupnimi urami učenja statistike vsakemu učencu enostavno razložimo, kako lahko prek zbranih podatkov napovemo ali razložimo nek pojav, pridobljeno znanje pa lahko tako prenesemo tudi na vsakdanje življenje.

  

Ugodna cena inštrukcij ter zagotovljen uspeh

S statistiko računamo verjetnosti ter porazdelimo lastnosti med določeno število opazovanih skupin. S skupnim učenjem statistike se boste med drugim naučili tudi uporabljati primerne statistične operacije na žepnem računalu. Ne oklevajte predolgo ter si zagotovite ugodno ceno inštrukcij statistike! Znanje je konec koncev najboljša naložba, ki vam je nihče ne more vzeti.