Inštrukcije statistike – učinkovite inštrukcije statistike v Ljubljani

Rešujete naloge za statistiko in kljub vsej pomoči iz knjig ne pridete do pravega rezultata ali ne znate poiskati rešitve? Morda ne bi bilo sabo, če bi se odločili za inštrukcije statistike. Naloge za statistiko so namreč precej specifične, zato jih lahko dobro razložijo oziroma pomagajo rešiti le usposobljeni strokovnjaki. Mednje zagotovo sodijo tudi podučeni in izkušeni inštruktorji v podjetju D&S Inštrukcije.

Statistika se ukvarja z obdelavo, analizo in predstavitvijo množičnih pojavov na vseh področjih okoli nas, da bi iz razpoložljivih podatkov izluščila potrebno informacijo. Inštrukcije statistike so v podjetju D&S Inštrukcije v Ljubljani zato zastavljene na praktičen način. Kandidatu razložimo, kako lahko preko podatkov, ki jih pridobimo na različne načine, napovemo ali razložimo nek pojav. Izhodišče za statistično delo je zbiranje podatkov, ki jih pridobimo s pomočjo anketiranja ali sistematskega opazovanja, temu pa sledi povzemanje s pomočjo opisne statistike.

 

Inštrukcije statistike – poleg jasne razlage pomembne tudi naloge za statistiko

Naloge za statistikoPri poznavanju statistike so najpomembnejše osnove, zato jih bodo naši inštruktorji na kratko in jedrnato razložili, njihov povzetek pa skupaj s formulami in primeri trajno izročili kandidatu v uporabo. Inštrukcije statistike bodo kandidatu pomagale pri učenju formul in različnih metod ter načinov njihove uporabe. Prav tako bodo naše inštrukcije statistike kandidata naučile, kako na kalkulatorju uporabiti statistična orodja in z njihovo pomočjo skrajšati čas računanja.

Prepričani smo, da bo z nami statistika postala jasna in razumljiva, saj se trudimo, da bi znanje vsakemu kandidatu podajali čim bolj preprosto, jasno in razumljivo. Pri razlagi je v veliko pomoč tudi gradivo z najpomembnejšimi definicijami in formulami, pogosto so zraven rešene nekatere naloge za statistiko. Ključnega pomena so tudi domače naloge za statistiko.

 

Inštukcije statistike, ki so na voljo v D&S Inštrukcije

Statistika je izjemno široka znanost. Ker različne fakultete svoja predavanja in izpite tematsko različno oblikujejo, inštrukcije statistike v Ljubljani zajemajo naslednja poglavja:

  • urejanje in prikazovanje podatkov,
  • srednje vrednosti,
  • mere variabilnosti,
  • porazdelitve (zvezne in diskretne),
  • verjetnostni račun,
  • slučajne spremenljivke,
  • intervali zaupanja,
  • preverjanje statističnih domnev, statistično sklepanje,
  • bivariantna analiza (korelacija, regresija, …),
  • časovne vrste.

 

Tudi če ste z inštrukcijami statistike odlašali, še ni prepozno. Potreben je le nekoliko drugačen pristop. Stopite v stik z nami in skupaj ga bomo poiskali.

 

Vabljeni!