Strokovne inštrukcije matematike Ljubljana


V podjetju D&S Ljubljana vam nudimo strokovne inštrukcije matematike za osnovne in srednje šole ter za fakutete in za visoke šole. Inštrukcije matematike Ljubljana podjetja D&S za fakultete in za visoke šole (ter ostale stopnje) vedno potekajo individualno, saj menimo, da se le tako lahko resnično posvetimo vsakemu posamezniku posebej ter s skupnimi močmi razrešimo vse težave in dileme, ki so nastopile, zaradi neznanja, nepravilno podane snovi ali nerazumevanja. Inštrukcije matematike Ljubljana potekajo skozi celo šolsko leto, vsak dan v tednu, ob vikendih in praznikih. Vsak posameznik se odloči, koliko ur na dan, teden ali mesec bi potreboval, da bi osvojil znanje do perfekcije. Da bi naši tečajniki osvojili znanje čim prej smo samo za vas pripravili zbirko nalog z vajami, poglobljenimi razlagami in primeri ter rešitvami za lažje učenje. Vsem svojim tečajnikom svetujemo, da vse naloge in primere, ki smo jih na inštrukcijah skupaj rešili, doma še enkrat ponovijo in skušajo razumeti, kaj naloga zahteva ter zakaj in kako jo rešiti, glede na predhodno podani zgled. Pri nas si lahko zagotovite poleg inštrukcij matematike še inštrukcije statistike, elektrotehnike in poslovne matematike.

 

Strokovne inštrukcije matematike za fakultete – D&S Ljubljana


Inštrukcije matematike za fakultete izvajamo šolani profesorji na področju matematike. Ker se zavedamo, da se lahko predmet matematike razlikuje od fakultete do fakultete, so naše inštrukcije izključno individualne narave. Skupaj bomo najprej pogledali, kaj natanko morate predelati, preverili bomo vaše razumevanje in po potrebi še enkrat poglobljeno razložili učno snov, da jo zares osvojite. Nadalje bomo s pomočjo naše avtorske zbirke nalog ter vašega predlaganega učbenika, pričeli z vajami ter razjasnili vse zadrege, ki se pojavijo pri reševanju. Pomagali smo že prenekateremu pridnemu študentu, ki se je na žalost znašel v težavah, zato le brez skrbi. Naša edina zahteva je, da ne čakate, da se snov prenakopiči, temveč, da nas obiščete čim prej, recimo še danes.


Strokovne inštrukcije matematike za visoke šole – D&S Ljubljana


Inštrukcije matematike za visoke šole prav tako potekajo individualno, saj le tako lahko lažje ugotovimo, kaj natanko vam povzroča težave in zakaj. Zavedamo se, da se zahteve po učni snovi, ki jo je potrebno znati, lahko razlikujejo glede na to, katero visoko šolo obiskujete, vam prilagamo spisek tem, ki jih pokrivamo in znanje, ki ga nudimo za visoke šole in za fakultete:

 • realna števila & kompleksna števila
 • zaporedja, limite zaporedij in popolna indukcija
 • številske vrste
 • Funkcije (zveznost, limite, kompozitumi, inverzne funkcije)
 • odvod in diferencial
 • Taylorjeva vrsta
 • Integral – dvojni in trojni ter uporaba
 • krivuljni in ploskovni integral
 • funkcije dveh in več spremenljivk
 • diferencialne enačbe
 • diferencialna geometrija v prostoru
 • determinante in matrike
 • vektorji in vektorski prostori
 • analitična geometrija v prostoru
 • vektorji
 • linearne preslikave,
 • kombinatorika in verjetnostni račun
 • slučajne spremenljivke
 • statistika
 • obrestno obrestni račun